Мэдээ мэдээлэл
Мэдээ мэдээлэл
НИЙГМИЙН ХАРИЛЦААН ДАХЬ ЭРХ ЧӨЛӨӨ БА ТЭГШ БАЙДАЛ !!!
С. Болд /УТБА-ийн эрдэм шинжилгээний ажилтан/ Шинэ толь №9, 1996 НИЙГМИЙН ХАРИЛЦААН ДАХЬ ЭРХ ЧӨЛӨӨ БА ТЭГШ БАЙДАЛ Түлхүүр үг: Улс төрийн толерант, нийгмийн харилцаан дахь эрх чөлөө, хүний эрх, тэгш байдал Толерант гэдэг үг нь латины “tolerantia” буюу тэвчээр гэсэн үгнээс гаралтай. Өөрөөр хэлбэл, хэн нэгэнд, эсхүл ямар нэгэн
Дэлгэрэнгүй
“МОНГОЛЫН УЛС ТӨРИЙН НАМУУДЫН ҮҮСЭЛ, ХӨГЖИЛ, ТӨЛӨВШИЛ ЦААШДЫН ХАНДЛАГА”
М.Энхбат /УТБА-н гүйцэтгэх захирал асан/ “МОНГОЛЫН УЛС ТӨРИЙН НАМУУДЫН ҮҮСЭЛ, ХӨГЖИЛ, ТӨЛӨВШИЛ ЦААШДЫН ХАНДЛАГА” Түлхүүр үг: улс төрийн нам, үзэл суртал, хөгжлийн хандлага, сэтгэлгээний түүх, түүхийн үечлэл   Төр ёсны 2220 жилийн түүхтэй Монгол орны хувьд түүхэн цаг үе бүхэнд тодорхой бүлгүүд байж, улс төрийн үйл явц эрчимтэй хөгжиж байсан
Дэлгэрэнгүй
ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООГ ХАНГАХ ЭРХ ЗҮЙН ОРЧИН !!!
О.Тунгалаг /“Тунгаамал төв” ТББ-ын гүйцэтгэх захирал/ Шинэ толь №78, 2015 ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООГ ХАНГАХ ЭРХ ЗҮЙН ОРЧИН Түлхүүр үг:  Төрийн хэрэгт иргэдийн оролцоог хангах, иргэдийнхээ санал, хүсэлтийг авч, гаргаж байгаа шийдвэртээ тусгах асуудалд манай улс эртнээс анхаарч хуульчлан хэрэгжүүлсээр ирсэн бөгөөд сүүлийн жилүүдэд энэ асуудалд илүүтэй
Дэлгэрэнгүй
НИЙГМИЙН ХАРИЛЦААН ДАХЬ ЭРХ ЧӨЛӨӨ БА ТЭГШ БАЙДАЛ !!!
БИ ЭСХҮЛ НИЙГЭМ
МОНГОЛ ДАХЬ ИРГЭДИЙН УЛС ТӨРИЙН ОРОЛЦОО, ӨӨРЧЛӨЛТ
Шинэ мэдээ
Архив