Мэдээ мэдээлэл
Мэдээ мэдээлэл
БОДЛОГЫН ЗӨВЛӨМЖ СУДАЛГАА: КОВИД19 БА АРДЧИЛАЛ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН СОРИЛТУУД
КОВИД19 БА АРДЧИЛАЛ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН СОРИЛТУУД Бодлогын зөвлөмж судалгаа   Энэхүү судалгааг ХБНГУ-ын Конрад Аденауэрын сангийн дэмжлэгтэйгээр Улс Төрийн Боловсролын Академи “Шинэ толь” эрдэм шинжилгээний цуврал 82 дахь дугаарт нийтлэж байна. Тус судалгаа нь ардчилал, эдийн засаг болон дэлхийн улс орнуудын цар тахлын тойм зэрэг үндсэн 3 дэд бүлэг сэдвээс
Дэлгэрэнгүй
ШИНЭ ТОЛЬ №81, 2020 МОНГОЛ БА ОЛОН УЛСЫН ШИЛЖИЛТ ХӨДӨЛГӨӨНД КОВИД-19-ИЙН НӨЛӨӨ ТОЙМ СУДАЛГАА   Д. Бумдарь Дэд Проф, Доктор МУИС, Улс төр судлалын тэнхим   Тойм судалгааны бүтэц Хураангуй Монгол улсын гадаад шилжилт хөдөлгөөн ба цар тахал Цар тахлын үед хөгжингүй улсууд гадаад иргэдийн шилжилт хөдөлгөөнд баримталж буй бодлого
Дэлгэрэнгүй
ШИНЭ ТОЛЬ №81, 2020 КОВИД-19-ИЙН ДАРААХ ШИНЭ БОЛОМЖУУД: САНСРЫН ЭДИЙН ЗАСАГ   Ц.Мөнхбаяр Монголын Сансрын Технологийн Холбооны гишүүн Монголын Олон Улс Судлалын “Алтан Аргамж” Холбооны гишүүн     Abstract The Humankind is facing its one of the biggest challenges ever met in its modern history, the COVID-19 Pandemic in 2020.
Дэлгэрэнгүй
БОДЛОГЫН ЗӨВЛӨМЖ СУДАЛГАА: КОВИД19 БА АРДЧИЛАЛ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН СОРИЛТУУД
БИ ЭСХҮЛ НИЙГЭМ
МОНГОЛ ДАХЬ ИРГЭДИЙН УЛС ТӨРИЙН ОРОЛЦОО, ӨӨРЧЛӨЛТ