Мэдээ мэдээлэл
Мэдээ мэдээлэл
ШИНЭ ТОЛЬ №81, 2020 МОНГОЛ БА ОЛОН УЛСЫН ШИЛЖИЛТ ХӨДӨЛГӨӨНД КОВИД-19-ИЙН НӨЛӨӨ ТОЙМ СУДАЛГАА   Д. Бумдарь Дэд Проф, Доктор МУИС, Улс төр судлалын тэнхим   Тойм судалгааны бүтэц Хураангуй Монгол улсын гадаад шилжилт хөдөлгөөн ба цар тахал Цар тахлын үед хөгжингүй улсууд гадаад иргэдийн шилжилт хөдөлгөөнд баримталж буй бодлого
Дэлгэрэнгүй
ШИНЭ ТОЛЬ №81, 2020 КОВИД-19-ИЙН ДАРААХ ШИНЭ БОЛОМЖУУД: САНСРЫН ЭДИЙН ЗАСАГ   Ц.Мөнхбаяр Монголын Сансрын Технологийн Холбооны гишүүн Монголын Олон Улс Судлалын “Алтан Аргамж” Холбооны гишүүн     Abstract The Humankind is facing its one of the biggest challenges ever met in its modern history, the COVID-19 Pandemic in 2020.
Дэлгэрэнгүй
ШИНЭ ТОЛЬ №81, 2020 КОВИД-19 –ИЙН ДАРААХ ОЛОН УЛСЫН ХАРИЛЦАА : ЛИБЕРАЛ АРДЧИЛЛЫН  ТӨГСГӨЛ ҮҮ?   Г. Төмөрчулуун Проф. Шинжлэх ухааны доктор     Түлхүүр үг: Ковид-19, либерализм, ардчилал, олон улсын харилцаа, гадаад бодлого.   Үндсэн агуулга Ковид-19 олон улсын харилцааны бүхий л салбарт, түүний дотор  геополитикийн газрын зурагт ихээхэн
Дэлгэрэнгүй
МОНГОЛ БА ОЛОН УЛСЫН ШИЛЖИЛТ ХӨДӨЛГӨӨНД КОВИД-19-ИЙН НӨЛӨӨ ТОЙМ СУДАЛГАА
БИ ЭСХҮЛ НИЙГЭМ
МОНГОЛ ДАХЬ ИРГЭДИЙН УЛС ТӨРИЙН ОРОЛЦОО, ӨӨРЧЛӨЛТ