ЦАР ТАХАЛ БА ИРГЭДИЙН СОНГУУЛИЙН ИРЦ, ОРОЛЦООНЫ АСУУДАЛ