КОВИД-19 –ИЙН ДАРААХ ОЛОН УЛСЫН ХАРИЛЦАА : ЛИБЕРАЛ АРДЧИЛЛЫН  ТӨГСГӨЛ ҮҮ?