МЭДЭГДЭЛ

Эрхэм уншигч танд энэ өдрийн мэндийг дэвшүүлье!

Манай цахим номын сангийн өргөтгөл, засварлалтын ажлууд хараахан хийгдэж дуусаагүй байгаатай холбогдуулан мэдэгдэх нь.

Анхааруулгын тэмдэг бүхий нийтлэлүүдэд шалгалт, хяналт-засварлалт ороогүй байгаа улмаас үг, үсгийн алдаа байх нь түгээмэл байна. Иймээс түр хугацаанд дараах алдаануудад хүлцэнгүй хандахыг хүсье.

Хүндэтгэсэн,

Төслийн зохицуулагч Б. АРИУНБАЯР

Шинэ мэдээ
Архив
Сэтгэгдэл
Бүх сэтгэгдэл.
Сэтгэгдэл